AMBIENT
 • Câu hỏi:

  EU đã thiết lập thị trường chung cho các nước thành viên từ:

  • A. 1/1/1993
  • B. 1/1/1967
  • C. 1/1/1997
  • D. 1/1/2004

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  EU đã thiết lập thị trường chung cho các nước thành viên từ 1/1/1993 (sgk Địa lí 11 trang 51)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>