AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì? 

  • A. ATP, NADPH.  
  • B. NADPH, O2.   
  • C. ATP, NADP và O2
  • D. ATP và CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  ATP, NADP và O2 là sản phẩm của pha sáng trong đó O2 thoát ra ngoài, còn ATP, NADP tham gia vào pha tối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>