AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dữ liệu nào dưới đây giúp chúng ta xác định chính xác tính trạng do gen trội hay lặn nằm trên NST thường hay NST giới tính quy định 

  • A. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bệnh
  • B. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bình thường
  • C. Bố mẹ bình thường sinh ra con trai bị bệnh
  • D. Bố mẹ bị bệnh sinh ra con trai bị bệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Căn cứ vào dữ liệu: Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bệnh có thể xác định được gen bị bệnh là gen lặn nằm trên NST thường

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>