YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào dưới đây không được xem là nhân tố tiến hóa? 

  • A. Các yếu tố ngẫu nhiên           
  • B. Chọn lọc tự nhiên.
  • C. Giao phối ngẫu nhiên.   
  • D. Giao phối không ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Giao phối ngẫu nhiên không được coi là nhân tố tiến hóa vì không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA