AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, gen A quy định cây cao, gen a – cây thấp; gen B quy định quả đỏ, gen b – quả trắng. Các gen di truyền độc lập và không có đột biến xảy ra. Đời lai có kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là: 

  • A. AaBb x AaBb     
  • B. AaBb x Aabb 
  • C. AaBB x aaBb         
  • D.  Aabb x AaBB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cây thân thấp quả trắng chiếm tỉ lệ 1/16 = 1/4 x ¼

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>