AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử? 

  • A. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.
  • B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.
  • C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.
  • D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>