AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình dưới đây minh họa cho quá trình tiến hóa, phân tích hình này, hãy cho biết có bao nhiêu dưới đây đúng?

  quá trình tiến hóa

  I. Hình 1 và 2 đều dẫn đến hình thành loài mới. 

  II. Hình 2 minh họa cho quá trình tiến hóa nhỏ. 

  III. Hình 1 minh họa cho quá trình tiến hóa lớn. 

  IV. Hình 2 diễn ra trên quy mô của một quần thể 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hình 1 là quá trình tiến hóa lớn, hình 2 là quá trình tiến hóa nhỏ

  3 ý đúng là II, III, IV

  Ý I sai vì tiến hóa lớn thành các đơn vị trên loài, còn tiến hóa nhỏ hình thành loài mới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>