AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở chim, chiều dài lông do hai cặp alen (A,a,B,b) trội hoàn toàn quy định. Cho P thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời F1 thu được hoàn toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gen, chim mái ở đời F2 xuất hiện kiểu hình: 20 chim lông dài, xoăn: 20 chim lông ngắn, thẳng: 5 chim lông dài, thẳng: 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết một gen quy định một tính trạng và không có tổ hợp gen gây chết. Kiểu gen của chim mái lai với  F1 và tần số hoán vị gen của chim trống F1 lần lượt là 

  • A. XABY, f=20%
  • B. XabY, f=25%       
  • C. Aa XBY, f=10%   
  • D. XABYab, f=5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp:

  Ở chim con trống là XX, con cái là XY

  Cách giải:

  Ta có F1 : 100% lông dài xoăn -> hai tính trạng này trội hoàn toàn

  Ta xét tỉ lệ kiểu hình ở con mái F2 lông dài/lông  ngắn = 1:1; lông xoăn/lông thẳng = 1:1

  Nấu các gen PLĐL sẽ được tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1  đề bài -> các gen liên kết không hoàn toàn

  Vì tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới là khác nhau nên 2 tính trạng này nằm trên NST giới tính X

  P: XABXAB x XabY -> XABY : XABXab

  Con mái ở F2 phân ly kiểu hình 4:4:1:1 tương ứng với tỉ lệ giao tử ở con đực F1 4:4:1:1 -> Tần số HVG: 20%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>