AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phẩm chất năng động, sáng tạo của con người do: 

  • A. Bắt chước người khác mà có
  • B. Tích cực rèn luyện mà có
  • C. Sở thích của họ quyết định
  • D. Di truyền mà có

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>