• Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?

  • A. Tay làm hàm nhai        
  • B. Đủng đỉnh như chỉnh trôi sông
  • C. Ăn to nói lớn  
  • D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC