AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cần được

  • A. Kế thừa, nâng niu, phát triển
  • B. Bảo tồn nguyên vẹn
  • C. Đưa vào viện bảo tàng
  • D. Cải tạo, thay thế, biến đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>