• Câu hỏi:

  Sự hợp tác chỉ mang lại hiệu quả khi nó được dựa trên cơ sở nào? 

  • A. Phần đóng góp phải bằng nhau
  • B. Bình đẳng cùng có lợi
  • C. Tự nguyện và chấp nhận thua thiệt
  • D. Một bên phải được có lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC