YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nào sau đây cần phải rèn luyện để có được phẩm chất chí công vô tư: 

  • A. Học sinh, sinh viên
  • B. Người lao động
  • C. Tất cả mọi người
  • D. Các nhà lãnh đạo, quản lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17978

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA