AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh và xung đột sẽ dẫn đến những hậu quả nào sau đây?

  1. Hủy diệt giống nòi, gây chết chóc tang thương

  2. Gây ra thù hận giữa các quốc gia dân tộc, tôn giáo

  3. Gây ra sự ô nhiễm môi trường

  4. Tàn phá các di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại

  5. Gia đình li tán

  6. Chiếm được nhiều của cải, đất đai

  7. Thúc đẩy kinh tế phát triển

  8. Củng cố cuộc sống của nhân dân

  • A. 1,2,3,4,6,7
  • B. 1,2,3,4,5,6,7,8
  • C. 1,2,3,4,5
  • D. 4,5,6,7,8,

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>