• Câu hỏi:

  Tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc khác trên thế giới là:

  • A. Quan hệ anh em với các nước gần gũi
  • B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng
  • C. Quan hệ bạn bè, thân thiện với các nước
  • D. Quan hệ bạn bè với các nước phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC