YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Làm việc có năng suất hiệu quả , chất lượng là yêu cầu đối với

  • A. Những người lao động chưa nghĩ hưu
  • B. Tất cả người lao động
  • C. Những người đang trong độ tuổi lao động
  • D. Một bộ phận người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON