AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những: 

  • A. Thói quen xưa cũ
  • B. Cổ vật có giá trị
  • C. Thứ quí hiếm
  • D. Tài sản vô giá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>