AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những qui định trong văn bản nào sau đây không phải là kỉ luật?

  • A. Hương ước của làng
  • B. Điều lệ của đoàn thanh niên
  • C. Nội qui của trường học
  • D. Hiến pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA