AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào thể hiện đức tính chí công vô tư?

  • A. Làm việc vì lợi ích riêng
  • B. Chỉ chăm lo cho lợi ích của mình
  • C. Giải quyết công việc công bằng
  • D. Dùng tiền bạc của Nhà nước cho việc của gia đình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>