YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xã hội mà mọi người có quyền được biết được cùng tham gia bàn bạc đóng góp ý kiến cùng thực hiện, giám sát những công việc chung của tập thể của cộng đồng được gọi là xã hội 

  • A. Tự chủ
  • B. Văn minh
  • C. Làm chủ
  • D. Dân chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17932

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA