AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng và nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình hữu nghị với các quốc gia, dân tộc

  • A. Trong khối ASEAN
  • B. Đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
  • C. Đang phát triển
  • D. Trong khu vực và trên thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>