YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở người, nhóm máu được quy định bởi các alen IA, IB, IO (IA, IB là trội so với IO, IA và IB đồng trội) thì số kiểu gen và kiểu hình về nhóm máu trong quần thể người là:

  • A. 4 kiểu gen : 6 kiểu hình. 
  • B. 3 kiểu gen : 3 kiểu hình. 
  • C. 6 kiểu gen : 4 kiểu hình. 
  • D. 6 kiểu gen : 6 kiểu hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A:  IAIA và IAIO

  B: IBIB IBIO

  O: IOIO

  AB: IAIB

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF