YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở người, gen h qui định máu khó đông, H qui định máu đông bình thường, các gen nói trên đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Bố và mẹ không bị máu khó đông sinh được 4 người con, trong đó có người con trai bị máu khó đông, số còn lại máu đông bình thường. Con gái của họ có kiểu gen là:

  • A. XHXh hoặc XhXh.  
  • B. XHXH và  XHXh.
  • C. XHXH
  • D. XHXh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  H: bt > h: khó đông

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF