YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Bố và mẹ có kiểu hình bình thường sinh ra đứa con bị bạch tạng. Đặc điểm về kiểu gen của bố mẹ là trường hợp nào sau đây?

  • A. Một người đồng hợp lặn, một người dị hợp.
  • B. Đều là thể dị hợp.
  • C. Một người dị hợp, một người đồng hợp trội. 
  • D. Đều là thể đồng hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A: Bình thường > a: bệnh

  ⇒ Aa x Aa → aa

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON