YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân của bệnh Đao ở người là do đột biến:

  • A. mất đoạn NST 21.
  • B. thêm đoạn NST 21.
  • C. 3 NST số 21
  • D. đột biến gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23526

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF