YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người đàn ông mang nhóm máu A và một người phụ nữ mang nhóm máu B có thể có các con với kiểu hình nào?

  • A. chỉ máu A hoặc máu B
  • B. máu AB hoặc máu O
  • C. máu A, B, AB hoặc O
  • D. máu A, B hoặc O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ♂ A: IAIA hoặc IAIO 

  ♀ B: IBIB hoặc IBIO

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON