YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một người đàn ông mang nhóm máu A và một người phụ nữ mang nhóm máu B có thể có các con với kiểu hình nào?

  • A. chỉ máu A hoặc máu B
  • B. máu AB hoặc máu O
  • C. máu A, B, AB hoặc O
  • D. máu A, B hoặc O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ♂ A: IAIA hoặc IAIO 

  ♀ B: IBIB hoặc IBIO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF