YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gen B qui định nhìn màu bình thường. Phép lai nào sau đây cho tất cả con trai và con gái đều bình thường? 

  • A. Aa XBXb (bình thường) x Aa XBY (bình thường). 
  • B. AA XbXb (chỉ mù màu) x aa XbY (bị 2 bệnh). 
  • C. aa XBXB (chỉ bạch tạng) x AA XbY (chỉ mù màu). 
  • D. aa XbXb (bị 2 bệnh) x AA XbY (chỉ mù màu).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A: bt > a: bệnh (Bạch tạng)

  B: bt > b: mù màu

  Con bt \(\left\{\begin{matrix} A- X^AX^- \\ A-X^AY \ \ \end{matrix}\right. \left.\begin{matrix} \ \\ \ \end{matrix}\right| \begin{matrix} \ AA \ X^BX^B \\ \ \end{matrix}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON