ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bệnh phênilkêtô niệu xảy ra do:

  • A. Chuỗi bêta trong phân tử hêmôglôbin có sự biến đổi 1 axit amin
  • B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X
  • C. Thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phênilalanin trong thức ăn thành tirôzin 
  • D. Dư thừa tirôzin trong nước tiểu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23541

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON