YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bệnh di truyền phân tử là những bệnh được nghiên cứu cơ chế:

  • A. gây đột biến ở mức độ phân tử
  • B. gây bệnh ở mức độ phân tử
  • C. gây đột biến ở mức độ tế bào
  • D. gây bệnh ở mức độ tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF