YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh bạch tạng do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A: bình thường, gen a: bạch tạng. Bệnh mù màu do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, gen B qui định nhìn màu bình thường. Mẹ mang kiểu gen Aa XBXB còn bố mang kiểu gen Aa XbY. Kết quả kiểu hình ở con lai là:

  • A. 75% bình thường : 25% chỉ bị bạch tạng.
  • B. 50% bình thường : 50% chỉ bị mù màu. 
  • C. 50% bình thường : 50% chỉ bị bạch tạng.
  • D. 75% bình thường : 25% chỉ bị mù màu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A: bt > a: bạch tạng (NST thường)

  B: bt > b: mù màu (NST giới tính)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền người

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF