AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thường, các amino axit : 

  • A. đều là chất rắn. 
  • B. có thể là rắn, lỏng hay khí tuỳ thuộc vào từng amino axit cụ thể. 
  • C. đều là chất lỏng. 
  • D. đều là chất khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>