AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của các chất? 

  • A. ancol metylic < axit fomic < metylamin < ancol etylic
  • B. ancol metylic < ancol etylic < metylamin < axit fomic
  • C. metylamin < ancol metylic < ancol etylic < axit fomic 
  • D. axit fomic < metylamin < ancol metylic < ancol etylic 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>