AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có các nhận xét sau:

  1- Chất béo thuộc loại chất este.

  2- Tơ nilon-6,6, tơ nilon-6, tơ nilon-7 chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

  3- Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.

  4- Toluen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành o-nitroToluen hoặc p-nitroToluen .

  Những câu đúng là: 

  • A. 1, 2, 3, 4. 
  • B. 1, 3, 4. 
  • C. 2, 3, 4.
  • D. 1, 2, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>