AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời là : 

  • A. dùng nhiệt độ. 
  • B. dùng Ca(OH)2 vừa đủ. 
  • C. dùng Na2CO3. 
  • D. dùng nhiệt độ hoặc dùng Na2CO3 hoặc dùng Ca(OH)2 vừa đủ .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>