YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch có tính chất sau:

  - Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.

  - Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

  - Bị thủy phân nhờ axit hoặc enzim.

  Dung dịch đó có chứa

  • A. Glucozơ 
  • B. Xenlulozơ 
  • C. Mantozơ 
  • D. Saccarozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>