AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là 

  • A. axit β-aminopropionic 
  • B. mety aminoaxetat 
  • C. amoni acrylat 
  • D. axit α- aminopropionic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>