AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sự ăn mòn tấm tôn (lá sắt tráng kẽm) khi để ngoài không khí ẩm thì: 

  • A. Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ. 
  • B. Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá. 
  • C. Kẽm là cực âm, sắt là cực dương. 
  • D. Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>