AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu được 39,2 gam hỗn hợp gồm Fe và 3 oxit của sắt, đồng thời có hỗn hợp X gồm hai khí thoát ra. Cho X vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 55 gam kết tủa. Trị số của m là

  • A. 40 gam. 
  • B. 60 gam. 
  • C. 48 gam. 
  • D. 50 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>