AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc là?

  • A. Phát triển kinh tế
  • B. Cải tổ chính trị
  • C. Phát triển khoa học – kĩ thuật
  • D. Xây dựng văn hóa mang đặc sắc Trung Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 12-1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội. Đường lối này được nâng kên thành đường lối chung của đại hội XII (09-1982), đặc biệt là đại hội XIII(10-1987), trong đó có nội dung lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

  Chọn đáp án: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>