AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn sau của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực nào?

  • A. Năng lượng
  • B. Tin học
  • C. Công nghệ
  • D. Sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay phát triển qua hai giai đoạn:

  - Giai đoạn đầu: từ những năm 40 đến những năm 70 của thế kỉ XX

  - Giai đoạn sau: từ năm 1973 đến nay, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của hệ máy tính điện tử mới (thế hệ thứ ba), về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học

  Chọn đáp án: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>