AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực lượng lãnh đạo cuộc vận động Duy tân (1898) ở Trung Quốc là?

  • A. Nông dân
  • B. Quan lại phong kiến
  • C. Tư sản
  • D. Công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc vận động duy tân năm Mậu Tuất (1898) do hai nhà Nho yêu nước là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo,với sự đồng tình ủng hộ của vua Quang Tự. Phong trào phát triển chủ yếu trong các tầng lớp quan lại, sĩ phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến mà không dựa vào lực lượng nhân dân, vì thế phong trào đã nhanh chóng thất bại khi vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phải thủ cựu trong giai cấp phong kiến do thái hậu Từ Hi cầm đầu

  Chọn đáp án: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>