AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo nguyên tắc nhất trí giữ 5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, một quyết định của Hội đồng bảo an chỉ được thông qua khi?

  • A. Không có nước nào bỏ phiếu trắng.
  • B. Không có nước nào bỏ phiếu chống.
  • C. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận.
  • D. Chỉ có một nước bỏ phiếu chống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong 6 cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và thế giới. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được nhất trí của năm nước Ủy viên thường trực là Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc mới được thông qua và có giá trị.

  Như vậy, một quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua không có nước nào bỏ phiếu trống.

  Chọn đáp án: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>