AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là?

  • A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa
  • B. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội
  • C. Mâu thuẫn giữa các cường quốc tư bản với các nước phát xít
  • D. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất: Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đễ quốc ở cuối XIX đầu XX.

  - Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều. Đế quốc già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. Đế quốc trẻ (Đức, Mĩ) ít thuộc địa.

  - Mâu thuẫn giữa các đề quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt.

  - Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi vào cuối thế kỷ XIX:

  Thời gian

  Chiến tranh

  Kết quả

  1894-1895

  Chiến tranh Trung - Nhật

  Nhật chiếm Đài Loan, Triều Tiên, Mãn Châu, Bành Hồ

  1898

   

  Mĩ cướp được Phi-lip-pin, Cu-ba, Guy-a-na, Pu-éc-tô Ri-cô

  1899-1902

  Chiến tranh Anh – Bô ơ

  Anh chiếm Nam Phi

  1904-1905

  Chiến tranh Nga - Nhật

  Nhật thống trị Triều Tiên, Mãn Châu và một số đảo ở Nam-kha-lin

  => Có thể rút ra hai điểm:

  - Sự phát triển không đều của các nước đế quốc, mâu thuẫn giữa các đế quốc và thuộc địa ngày càng gay gắt (trước tiên là giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức) là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.

  - Sự tranh giành thị trường thuộc địa giữa các đế quốc với nhau.

  Sai lầm và chú ý:  phân biệt nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA