AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chính của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?

  • A. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
  • B. Chế độ độc tài thân Mĩ
  • C. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A-pác-thai
  • D. Đế quốc Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nước Mĩ Latinh đã sớm giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ đầu thế kỉ XIX, nhưng ngay sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ. Cũng vì thế cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển. Như vậy, kẻ thù chính của nhân dân Mĩ Latinh cũng chính là đối tượng các nước này chống lại để dành độc lập cho dân tộc:đó chính là chế độ độc tài thân Mĩ.

  Chọn đáp án: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>