AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập nhằm mục đích gì?

  • A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới
  • B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu
  • C. Khống chế các nước tư bản đồng minh
  • D. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới và  ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 04-04-1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập, đây là một liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

  Chọn đáp án: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>