YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các nội dung dưới đây, đâu là điểm chung trong nội dung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Hen-xin-ki (1975)

  • A. Khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia
  • B. Hợp tác có hiệu quả trong kinh tế, chính trị, văn hóa
  • C. Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước
  • D. Tăng cường sự hợp tác giữa các nước về khoa học – kĩ thuật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội dung

  Hiệp ước Bali (1976)

  Định ước Hen-xin-ki (1975)

  Điểm chung

  Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước

  Điểm khác

  - Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  - Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

  - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  - Hợp tác và phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội

  - Bình đẳng, chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới

  - Giải quyết bằng biện pháp hòa bình các cuộc tranh chấp,…

  Chọn đáp án: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA