AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chung nhất đến sự phát triển của kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản trong thời kì hoàng kim là?

  • A. Các quốc gia này đều coi trọng nhân tố con người.
  • B. Lợi dụng tốt các yếu tố bên ngoài để làm giàu.
  • C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.
  • D. Áp dụng thành tưu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào các nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản, có thể thấy áp dụng các thành tựu khoa học_ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất là nguyên nhân chung nhất.

  Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại bắt nguồn từ Mĩ và dần lan ra các nước khác đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là giai đoạn thứ hai (từ năm 1973 đến nay), nhiều thành tựu công nghệ đã được phát minh và đưa vào phục vụ đời sống. Cách mạng khoa học – kĩ thuật đã làm thay đổi các nhân tố sản xuất, đưa đến sự phát triển cho nhiều quốc gia.

  Chọn đáp án: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>