AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào?

  • A. Giảm 1,6 gam
  • B. Tăng 2 gam
  • C. Giảm 2 gam
  • D. Tăng 1,6 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCu2+ = 0,2 mol; nAg+ = 0,1 mol
  mdung dịch giảm = mkim loại tăng = 2g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>