YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để tách Ag khỏi hỗn hợp bột (Ag, Cu, Fe) mà không là thay đổi khối lượng Ag ta dùng dung dịch nào sau đây?

  • A. FeCl3
  • B. HNO3
  • C. H2SO4 đặc
  • D. HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  FeCl3 + (Cu,Fe) → FeCl2 + Cu
  Không ảnh hưởng đến lượng Ag

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA