AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Lấy 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X; phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư thu được 0,07 g khí. Nồng độ của 2 muối là:

  • A. 0,42M.
  • B. 0,45M.
  • C. 0,3M.
  • D. 0,4M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử nồng độ mol mỗi muối là a (M)
  Y chứa 3 kim loại ⇒ Y gồm Ag; Cu; Fe ⇒ dung dịch chỉ có Fe2+; Al3+
  ⇒ \(n_{H_{2}}\)   = nFe dư = 0,035 mol
  ⇒ 0,03 mol Al và (0,05 - 0,035) mol Fe phản ứng
  ⇒ Bảo toàn e: 0,03 × 3 + (0,05 - 0,035) × 2 = 2 × 0,1.a + 0,1.a
  ⇒ a = 0,4M 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>